BÆREDYGTIGHED

― STORE AMBITIONER, STÆRKE INITIATIVER OG OMRÅDER VI ENDNU IKKE ER GODE PÅ

I Silent Events stræber vi efter at drive vores forretning med et ansvarligt fokus og derved bidrage til positiv forandring – en ambition, vi tager meget alvorligt. Aktuelt er vi i gang med en bevidstgørelsesproces, som omfatter både vores eksisterende initiativer og områder, hvor vi stadig har plads til forbedring. Følgende overblik har både til formål at vække stolthed over det, vi gør godt, men også at det rette fokus på vores næste skridt.

Vi sigter mod størst mulig transparens, så vores kunder og samarbejdspartnere ved, at de har med en ambitiøs aktør at gøre OG får det reelle billede af, hvor Silent Events endnu ikke er i mål.

Denne rapport gennemgår Silent Events’ ESG (Environmental, Social, Governance) praksisser, baseret på en væsentlighedsanalyse, som danner grundlaget for vores handlingsplan for indeværende år.

ENVIRONMENTAL

― HVAD VI ALLEREDE GØR

Genbrug af returneret udstyr i egen udlejning

Vores unikke rolle  som både sælger og udlejer af udstyr gør, at alt returneret udstyr lever videre i vores udlejnings- og eventafdeling.

FRAGT MED SKIB

Vores udstyr kommer fra Mellemøsten, og efterspørgslen er meget svingende. Vi har derfor investeret i et større lager, så vi kan hente udstyr langsommere hjem med skib, i stedet for express-levering med fly.

Minimering emballage & kabler ved indkøb af høretelefoner

På vores opfordring har en ud af to af de fabrikker vi arbejder med fjernet plastemballage og unødvendige kabler fra produkterne.

VEGETARISK FROKOST

Vores frokostordning er udelukkende vegetarisk – med fokus på veganske produkter.

Miljømæssig velgørenhed

0,5% af hvert salg går til projekter, som genopretter natur, eller støtter miljøet. Pengene gives til projekter i et tredjeverdensland, hvor de kan gøre en større forskel. Du kan læse mere om hvilke projekter vi har støttet indtil nu her.

Genbrug af emballage og pakkefyld

Pap-emballagen fra vores høretelefoner gives gratis videre til to webshop virksomheder, i stedet for at blive til affald. Pakkefyld genbruges direkte til egne forsendelser.

Udpakning af produkterne inden salg

Ved de fleste produkter, som vi sælger, fjerner vi emballagen. Det skaber både en bedre kundeoplevelse ved modtagelse af varerne, sikrer korrekt affaldssortering og øger andelen af direkte genbrug. 

Køb af kvalitetsprodukter til vores udlejning og event produktioner

Vi har stort fokus på at købe produkter af høj kvalitet og kan holde i mange år.

Engangsmaterialer minimeret under vores eventproduktioner

Vi bruger bevidst ikke knæklys, konfetti-kanoner mm. til vores fester. Vi benytter genanvendelige straps, og minimerer brug af tape og plastikstrips.

― ENVIRONMENTAL: HER MANGLER VI HANDLING:

1. Manglende kendskab til miljøpåvirkningen af vores høretelefoner
Vi mangler både analysen af hvor stor miljøpåvirkningen er, viden om hvordan påvirkningen kan mindskes, og en handlingsplan for hvordan vi kommer derhen. 

2. Mistet udstyr
Ved flere events har vi  mistet større mængder høretelefoner, fordi området ikke var tilstrækkeligt afspærret, og inddrivelsen af høretelefonerne ikke har været tilstrækkeligt effektiv. 

3. Anskaffet udstyr som ikke bliver brugt nok
Vores lager indeholder en del udstyr som vi har anskaffet i forventning om at vi vil bruge det meget, men hvor det har vist sig, alligevel ikke at være tilfældet. Vi skal blive bedre til at sælge/give det udstyr videre. 

4. Mangelfuld reparationsprocedure & kommunikation herom
Vores reparationsprocedure er p.t. ikke løbende, men ad hoc 1-2 gange om året. Derfor kommunikerer vi ikke til vores kunder, at vi kan reparere udstyr – også efter udløbet garantiperiode, som sandsynligvis fører til at udstyr lander i skraldespanden.

5. Høretelefonernes “repairability” & holdbarhed
Indtil videre har vi været tilfredse med høretelefonernes holdbarhed og “repairability”. Dog vil vi i fremtiden gerne have en meget tættere dialog med vores reparationspartner, så vi kan identificere svagheder og sammen med fabrikken kan forbedre disse aspekter. F.eks. vil vi gerne undersøge, om det kan lade sig gøre at lakere printpladerne for at øge IP ratingen og mindske defekter. 

6. Mangelfuld affaldssortering på vores lager
Vi har hverken anskaffet eller implementeret et velfungerende affaldssorteringssystem i vores lager, som nogle gange fører til at små affaldsmængder ikke sorteres helt korrekt. 

7. Manglende genbrug af papkartoner fra vareleveringer
Hver gang vi køber varer fra vores leverandører, kommer varerne i papkasser. Disse kasser genbruger vi p.t. ikke, fordi de for det meste har leverandørens branding på sig. Vi vil dog gerne indføre en ordning, hvor også denne emballage genbruges – specifikt ved at sætte et klistermærke på, som forklarer at vi vælger at genbruge på trods af leverandørens branding. 

8. Ingen returmulighed for brugt udstyr
Som distributør af elektronisk udstyr har vi selvfølgelig kunder, som anskaffer vores udstyr, men bagefter finder ud af, at de alligevel ikke får det brugt. P.t. er der ingen tilbagekøbsordning, hvor vi sørger for at få udstyret i brug igen.

SOCIAL

― HVAD VI ALLEREDE GØR

støjfrie eventmiljøer

Alle vores koncepter reducerer støjbelastningen for det omkringliggende miljø. Det mindsker stressniveauet for deltagerne og skaber et sundere mentalt miljø.

Altid personaliseret lydstyrke

Vores deltagere har altid mulighed for selv at vælge lydniveauet. Vi gør det muligt at stå forrest på dansegulvet uden at skulle udsættes for ekstreme dB-niveauer.

Fokus på kultur

Vi elsker at bidrage til kulturelle begivenheder, og vi styrker det danske kulturmiljø med vores events, blandt andet ved at give store rabatter til kulturaktører som gerne vil samarbejde med os.

 

Social velgørenhed

0,5% af hvert salg går til et projekt, som støtter udsatte mennesker. Pengene gives til projekter i et tredjeverdensland, hvor de kan gøre en større forskel, og vores team vælger sammen hvilket projekt pengene går til. Du kan læse mere om hvilke projekter vi har støttet indtil nu her.

Fokus på institutioner

Vi arbejder aktivt på, at vores udstyr bliver brugt i institutionslivet med produkter til eksempelvis børnehaver, SFO’er, psykiatrien og plejehjem. Selvom disse segmenter er mindre lukrative,  prioriteres de, fordi vi gerne vil bidrage med læring, leg, dans og musik til miljøer hvor vi ser at vi kan gøre en forskel.

Kvindelige DJs

Vi er stolte af vores engagement i at fremme ligestilling i underholdningsbranchen ved aktivt at hyre kvindelige DJs. Vi tror på at udligne kønsfordelingen og støtte talentfulde kvinder i branchen.

Fokus på sunde og sociale fitness-miljøer

Med vores Silent FIT produkt muliggør vi udendørs holdtræning og inspirerer til en sjovere, sundere og mere social træningsoplevelse.

― SOCIAL: HER MANGLER VI HANDLING:

9. Go! Play projekt nedprioriteret
Vi har udviklet inspirationsbøger for at facilitere leg i børnehaver & SFOer, men har indtil videre ikke fået prioriteret at gøre en aktiv salgsindsats for at dele det bidrag med verden.

GOVERNANCE

― HVAD VI ALLEREDE GØR

Fleksibelt arbejdsomfang

Vi tror på, at hver medarbejder bedst ved hvor mange arbejdstimer vedkommende trives med. Derfor er det også altid muligt at blive ansat på færre end 37 timer om ugen.

Transparente og lige lønniveauer

Vi ønsker en virksomhed, hvor alle medarbejderes bidrag bliver værdsættes og betragtes som vigtigt. Derfor stræber vi efter, at lønniveauerne ligger tæt ved hinanden, og at der internt er transparens om lønnen.

Privatlivet får lov til at fylde

I Silent Events tror vi på, at vores team trives bedst, hvis vi kender til hinandens udfordringer og udviklingsprocesser. Derfor har vi et ugentligt tjek-ind, hvor medarbejderne kan dele om hvad der rører sig i deres respektive liv, og arbejder aktivt på at fordre en personlig og vedkommende kultur.

Teamprocesser hvor frustrationer bliver håndteret

Vi vælger jævnligt at booke eksterne facilitatorer, som hjælper os med at håndtere evt. vanskeligheder og frustrationer som opstår i det daglige samarbejde.

Mindsket rejsetid for medarbejdere og kunder

Det kan have en høj pris for ens privatliv, hvis man har en lang vej til arbejde. Derfor har vi bevidst valgt at finde en lokation til vores kontor og lager, som ligger centralt placeret ift. vores teams hjemmeadresser.

― GOVERNANCE: HER MANGLER VI HANDLING:

10. Manglende fokus på regenererende pauser
Eventbranchen er hurtig og krævende for både sind og krop. Indtil videre har virksomhedens ledelse ikke gjort en stor indsats for at hjælpe teamet med at holde regenererende pauser, og det ansvar er overvejende overladt til den enkelte.

11. Manglende bæredygtighedsrapportering
Evalueringen her er vores første forsøg på at bevidstgøre det arbejde vi allerede har lavet, samt det arbejde vi stadigvæk mangler for at komme tættere på en ansvarlig virksomhedsdrift.
Vi mangler at komme et par spadestik dybere for endnu bedre at forstå hvordan vi kan handle mere bæredygtigt.

12. Bærdygtighedsrapportering er ikke afstemt med vores kunder
I dette første udkast af vores bæredygtighedsrapport har vi endnu ikke undersøgt, hvad der er mest væsentligt for vores kunder og samarbejdspartnere. Det arbejde vil fremadrettet blive lagt for at kvalificere rapporten yderligere.

13. Lønniveau under markedsgennemsnit
Som ung virksomhed har vi endne ikke opnået et økonomisk niveau, hvor vi kan aflønne vores team svarende til markedsgennemsnittet eller derover.

VÆSENTLIGHEDSANALYSE

I matricen nedenfor har vi vurderet handlingspunkternes væsentlihed for hhv. omverdenen og forretningen og derved identificeret hvilke, der skal prioriteres.

VORES MÅL

― Vores langsigtede mål er, at vi:

1: Har taget ansvar og handling på alle identificerede problempunkter, som ligger inden for vores indflydelse.

2: Har opgjort vores miljømæssige bærdygtighed kvantiativt, og at vi kompenserer for den negative miljøeffekt ved at støtte projekter med positivt aftryk, og dermed opnår en netpositiv effekt senest i 2028.

I 2024 vil vi committe os til følgende handlinger, som vi har identificeret via væsentlighedsanalysen som mest afgørende:

  1. Mindske tab af udstyr via bedre indsamlingsprocedurer
  2. ​​Salg af udstyr, som vi ikke bruger nok
  3. Implementering af reparationsprocedure & kommunikation herom
  4. Affaldssortering på vores lager (ikke identificeret som væsentligt, men “low-hanging-fruit”)
  5. Returmulighed for brugt udstyr
  6. Fokus på regenererende pauser
  7. Ambitiøs bæredygtighedsrapportering
  8. Bærdygtighedsrapportering afstemt med kunderne