VORES BIDRAG TIL EN BEDRE VERDEN

En grundlæggende værdi for os i Silent Events er at gøre en positiv forskel i verden.

Det bestræber vi os allerede på med vores events – men vi vil mere end det! Derfor donerer vi 1% af vores omsætning til udvalgte projekter – helst i lande med et væsentligt lavere prisniveau end herhjemme, hvor en dansk krone har langt højere værdi.

Vi vælger altid to projekter: ét med fokus på miljøet og et socialt projekt.​ Nedenfor kan du læse mere om hvad vi har støttet.

― 2023

KATEGORI SOCIAL: Læger uden grænser

45.519 kr

Læger uden Grænser er verdens største medicinske, humanitære nødhjælpsorganisation. De yder akut medicinsk nødhjælp til mennesker udsat for krige, konflikter og katastrofer verden over.

KATEGORI MILJØ: Stop Ecocide

45.519 kr

“Ecocide” er et nyskabt ord, som betyder bogstaveligt talt “at dræbe sit hjem”. Lige nu er for få holdt ansvarligt for ødelæggelsen af (lokale) økosystemer. Stop Ecocide arbejder sammen med et voksende globalt netværk af advokater, diplomater og på tværs af alle sektorer af civilsamfundet for at gøre økocid til en international forbrydelse.

― 2022

KATEGORI MILJØ: Verdens Skove

25.538 kr

Den fortsatte skovrydning, det massive pres på skovens ressourcer og det accelererende tab af arter er en enorm trussel mod Jordens livsgrundlag, som vi har pligt til at stoppe.

Sammen med de folk, som er afhængige af skoven, sikrer Verdens Skove, at skovenes ressourcer bliver forvaltet socialt, miljømæssigt og økonomisk ansvarligt til gavn og glæde for livet på jorden.

KATEGORI SOCIAL: Land of Hope

25.538 kr

Land of Hope bekæmper de hekseanklager mod børn, der hvert år fører til udstødelse, tortur og i værste tilfælde drab på tusindvis af børn i Nigeria.

― 2021

KATEGORI SOCIAL: Music4Aida

31.471 kr

Music4Aida tilbyder gratis musikundervisning til børn og unge på et af de mørkeste steder på vores klode, flygtningelejren Aida i Palæstina. Det er med til at bringe håb og glæde til et af de mørkeste steder på vores klode. Med vores donation vil Music4Aida købe nyt musikudstyr, samt arrangere et forløb med workshops, hvor børnene lærer at producere deres egen musik. Music4Aida er et perfekt match med Silent Events’ formål om at forbinde mennesker via musik.

KATEGORI MILJØ: The Ocean Cleanup

31.471 kr  

The Ocean Cleanup gør lige præcis det som navnet antyder: at være mega-effektiv til at fjerne affald fra vores vandkredsløb, ved at fange affaldet i opløbet og i havet. Især mikroplast påvirker alle livsformer negativt – også os selv. Med vores bidrag til Ocean Cleanup, vil vi gerne kompensere for det miljøaftryk, vores udstyr efterlader.

― 2020

KATEGORI SOCIAL: No Means No Worldwide

9.037 kr

No Means No Worldwide er en international nonprofitorganisation, der har en mission om at stoppe seksuel og kønsbaseret vold mod kvinder og børn globalt. De samarbejder med lokale organisationer for at uddanne lokalsamfundsbaserede instruktører til at levere det dokumenterede No Means No-program til forebyggelse af seksuel vold til unge i alderen 10-20.

KATEGORI MILJØ: Sea Shepard

9.037 kr

Sea Shepherds mission er at beskytte og bevare verdenshavene og det marine dyreliv. De arbejder for at forsvare alt havdyreliv, fra hvaler og delfiner, til hajer og rokker, til fisk og krill, uden undtagelse.

Tusind tak til alle jer som har handlet med os gennem årene – det er jer, der har gjort dette muligt! 🙏💛